Dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

tablica

Zadanie: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej” realizowany w 2023 roku w ramach dofinansowania działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs nr 2022.01

Tytuł projektu: „REDUKCJA NARAŻENIA PRACOWNIKÓW NA ODDZIAŁYWANIE CZYNNIKÓW SPAWALNICZYCH”

Celem projektu jest poprawa warunków pracy spawaczy poprzez działania inwestycyjne, które poprawią bezpieczeństwo i warunki pracy pracowników na hali spawalniczej redukując zanieczyszczenie powietrza.

Przedmiotem projektu jest zakup instalacji systemu odpylającego oraz jego montaż na hali produkcyjnej.

Docelową grupą korzystającą z tego projektu są pracownicy pracujący na hali spawalniczej.

Efektem wdrożenia działań jest:

  • ograniczenie ryzyka chorób układu oddechowego
  • ogólna poprawa poczucia komfortu, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy
  • mniejsze zmęczenie pracowników poprzez ograniczenie wdychania zanieczyszczonego powietrza